Contact us

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งโรงเรียนสาธิตบางนา
ที่ตั้ง : 103 ซอยบางปลา12 หมู่ 11

ตำบล : บางปลา
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10540
ประเทศ : ไทย
โทรศัพท์ : 0-2750-4965 , 0-2752-4670
เว็บไซต์ : www.satitbangna.ac.th